Video

Non-Hodgkins lymfom - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Lymfesystemet er en del av kroppens immunapparat som er ansvarlig for å holde kroppen fri for sykdom. Lymfeknuter rundt om i kroppen er forbundet gjennom et nettverk av lymfeårer. Lymfe er en væske som finnes i lymfesystemet og som inneholder lymfocytter, infeksjonsbekjempende hvite blodceller. I lymfeknutene filtreres bakterier og andre stoffer fra lymfen før væsken føres over i blodbanen.

Det finnes to typer lymfocytter: B-celler og T-celler. B-cellene hjelper immunsystemet med å produsere antistoffer som kan eliminere infeksjoner. T-cellene er viktige i reguleringen av immunsystemet og i bekjempelsen av infeksjoner.

Non-Hodgkins lymfom er en kreftform som oppstår i lymfocyttene. Primærtypen av non-Hodgkins lymfom klassifiseres i forhold til hvilken lymfocyttype som er rammet: B-celle lymfom, som er vanligst, og T-celle lymfom. Kreft i lymfocyttene forstyrrer den normale immunresponsen og gjør at kroppen ikke kan bekjempe infeksjoner, og tillater bakterier, virus og andre sykdomsfremkallende agens å herje i kroppen.

Harmløse infeksiøse organismer som kroppen utsettes for daglig, og som normalt ikke ville blitt lagt merke til, er nå sykdomsfremkallende og kan i noen tilfeller være livstruende. Fordi lymfocyttene sirkulerer rundt i lymfesystemet, vil kreften spre seg til andre deler av kroppen og medføre funksjonssvikt i andre organer.

Symptomer på non-Hodgkins lymfom er forstørrede lymfeknuter, feber, nattesvette, frysninger, slapphet, uforklarlig vekttap og hevelse i ansiktet. Non-Hodgkins lymfomer beskrives enten som aggressive, de vokser og sprer seg raskt med betydelige symptomer, eller som indolente, de vokser langsomt og gir få symptomer.

Behandlingen avhenger av stadium og type lymfom. Standardbehandlingen består av stråle- og kjemoterapi samt i en del tilfeller biologisk behandling. Ved tilbakefall gis høydose kjemoterapi med stamcelle-transplantat. De fleste pasienter med non-Hodgkins lymfom vil ha nytte av behandling. Komplett helbredelse er mulig for mange pasienter, mens for andre kan behandlingen gi symptomlindring og forlenget liv.

Vil du vite mer?