Video

Angioplastikk - animasjon

Hjertet er en muskel som kontinuerlig pumper blod til resten av kroppen. Koronararteriene forsyner hjertet selv med nødvendig oksygen og næring som behøves for at det skal fungere effektivt.

Over tid avleires fett på innsiden av arteriene (pulsårene) og danner såkalte plakk. Disse kan forstyrre og redusere blodstrømmen. Hvis koronararteriene utvikler plakk, kan blodforsyningen til hjertet bli for dårlig.

Ballong-angioplastikk er en prosedyre som åpner arterier som er blitt tilstoppet eller for trange på grunn av plakkdannelse. Ved dette inngrepet lages et lite kutt i lysken slik at man får tilgang til pulsåren i lysken, femoralarterien. En ledestreng føres inn i femoralarterien og oppover til hjertet til det stedet hvor blokkeringen er.

Et kateter som er festet til en uoppblåst ballong, føres opp rundt ledestrengen til blokkeringen. Ballongen (en meget liten sådan) blåses opp, ”sprenger” plakket og sørger på denne måten for at arterien åpnes igjen. Deretter kan blodet passere normalt gjennom arterien.

Ofte som ledd i angioplastikken, føres det inn en stent som plasseres på blokkeringsstedet for å hindre at arterien raskt lukker seg igjen. En stent er en hylseliknende armering som plasseres rundt det uoppblåste ballongkateteret. Når kateteret er ført frem til blokkeringen og blåst opp, vil stenten utvide seg og feste seg til arterieveggen. Kateteret og ledestrengen fjernes så, og stenten blir værende igjen på det tidligere trange stedet.

Både angioplastikk og angioplastikk med stenting må noen ganger gjentas dersom det dannes nye plakk.

Vil du vite mer?