Video

Blodtrykket - animasjon

Hjertet er en muskel som pumper oksygenrikt blod ut til kroppen gjennom et nettverk av arterier og vener. Det vi vanligvis kaller ”blodtrykket”, er den målingen som gjøres når hjertets venstre Blodtrykkhjertekammer, eller ventrikkel, trekker seg sammen og presser blodet ut i arteriene.

Når blodet passerer ut av hjertet, utøver det et trykk mot arterieveggene. Dette betegnes blodtrykket. Blodtrykket brukes til å bedømme kraften og mengden blod som pumpes ut av hjertet, samt fleksibiliteten til arteriene og deres tilstand.

Det er to komponenter i blodtrykksmålingen. Den første er det systoliske trykket, som måles når blodtrykket er på sitt høyeste under sammentrekningen av venstre ventrikkel. Den andre komponenten er det diastoliske trykket. Denne målingen gjøres når blodtrykket er på sitt laveste mens hjertet hviler mellom slagene.

Den kombinerte målingen leses som det systoliske trykket over det diastoliske trykket. Unormalt høyt blodtrykk inne i arteriene kalles hypertensjon eller høyt blodtrykk. Diagnosen hypertensjon stilles vanligvis når blodtrykket er høyere enn 140 mm Hg systolisk og 90-95 mm Hg diastolisk på tre forskjellige tidspunkt.

Hypertensjon er forbundet med mange medisinske tilstander som aterosklerose, hjertesvikt, hjerneslag, hjerteinfarkt og nyreskade for å nevne de viktigste. Ubehandlet vil hypertensjon kunne skade hjertet og blodårene. Den gode nyheten er at pasienter med hypertensjon vanligvis kan oppnå kontroll over sin sykdom ved hjelp av medikamenter og endringer i kosthold og livsstil.

Vil du vite mer?