Video

Hjertesvikt - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Hjertet er den muskelen som pumper oksygen og næringsrikt blod ut til kroppen via sirkulasjonssystemet. Inni hjertet er det fire kammer som samler blodet og fordeler det ut til lungene og kroppen.

Flere tilstander kan forstyrre hjertets evne til effektivt å sirkulere blodet. Defekter eller sykdommer i hjertemuskelen eller hjerteklaffene kan føre til at hjertets evne til å opprettholde en tilfredsstillende blodsirkulasjon svikter. Sykdom i koronararteriene, høyt blodtrykk eller trange eller tilstoppede arterier (pulsårer) kan hemme blodkarenes evne til effektivt å levere blod, og på den måten faktisk øke belastningen på hjertet.

Alle disse tilstandene kan medføre at hjertet forstørres fordi det ikke klarer å fungere normalt. Til slutt klarer ikke det sviktende hjertet å pumpe ut alt blodet som det fylles opp med. Det medfører at trykket bygger seg opp inne i hjertekamrene og i venesystemet – den delen av sirkulasjonen som fører blodet tilbake til hjertet. Konsekvensen blir at det hoper seg opp væske i kroppsvevet. Denne gradvise forverringen er typisk for kronisk hjertesvikt.

Etter som den kroniske hjertesvikten tiltar, vil hevelse, eller ødem, ofte oppstå i leggene og i føttene. Væske kan også hope seg opp i lungene og føre til kortpusthet. Til slutt vil hjertesvikten også påvirke nyrefunksjonen, noe som øker opphopningen av væske i kroppen og som forverrer tilstanden til det sviktende hjertet. Hjertesvikt er en kronisk tilstand som reduserer livslengden. I de tilfeller der den underliggende årsaken er klaffefeil, kan en operasjon være påkrevd.

Vil du vite mer?