Video

Hvordan hjerteklaffene virker - animasjon

Hjertet er en muskel som pumper blod rundt i kroppen. Inne i hjertet åpner og lukker fire klaffer seg i et presist samspill for å sikre at blodet beveges i riktig retning.

To av hjertets klaffer kontrollerer blodstrømmen fra forkamrene, eller atriene, til hjertekamrene eller ventriklene. To andre klaffer kontrollerer blodstrømmen fra ventriklene til lungene og kroppen. Etter som de fire klaffene åpnes og lukkes, skaper de to distinkte hjertelyder som utgjør ett hjerteslag.

Under et normalt hjerteslag returnerer oksygenfattig blod fra kroppen og fyller opp høyre atrium som så trekker seg sammen og pumper blod gjennom trikuspidalklaffen og inn i høyre ventrikkel. Dernest trekker høyre ventrikkel seg sammen og pumper blod gjennom pulmonalklaffen og ut i lungearterien. Lungearterien transporterer blodet til lungene for å ta opp oksygen.

Samtidig returnerer oksygenrikt blod fra lungene til venstre atrium som pumper blodet gjennom mitralklaffen og inn i venstre ventrikkel. Når venstre ventrikkel trekker seg sammen, pumpes blodet gjennom aortaklaffen og ut i aorta, hovedpulsåren, hvor det fordeles til hele kroppen.

Blodet ledes gjennom hjertet av klaffene. Når atriene trekker seg sammen, åpnes klaffene i disse to kamrene – trikuspidalklaffen og mitralklaffen – og blodet flyter inn i ventriklene. Når ventriklene trekker seg sammen, presses trikuspidal- og mitralklaffene til å lukkes, mens ventrikkelklaffene – pumonal- og aortaklaffene – åpnes som følge av det økte trykket i ventriklene. Blodet som forlater ventriklene, forhindres fra å flyte tilbake av tette segl som dannes av henholdsvis aorta- og pulmonalklaffene. Flere forstyrrelser kan påvirke klaffefunksjonen, inkludert lekkasje i klaffene og sammenvoksing, stenose, i klaffene.

Vil du vite mer?