Video

Klaffelekkasje - animasjon

Hjertet er en muskel som pumper blod gjennom kroppen. Inne i hjertet åpner og lukker fire klaffer seg i en nøyaktig rekkefølge som sikrer at blodet flyter i riktig retning. En feilutviklet eller skadet klaff kan føre til at den ikke lukker skikkelig, noe som gjør at blodet lekker tilbake. Dette kalles en klaffelekkasje eller klaffesvikt.

I et friskt hjerte kontrollerer to klaffer blodstrømmen fra forkamrene, atriene, til hjertekamrene eller ventriklene. To andre klaffer kontrollerer blodstrømmen fra ventriklene til lungene og kroppen.

Oksygenrikt blod flyter fra venstre atrium til venstre ventrikkel gjennom mitralklaffen. Ventrikkelen pumper så blodet gjennom aortaklaffen for å fordeles ut til hele kroppen. Oksygenfattig blod flyter fra høyre atrium til høyre ventrikkel gjennom trikuspidalklaffen og pumpes gjennom pulmonalklaffen på sin vei til lungene for å ta opp oksygen.

De to atrioventrikulærklaffene, mitralklaffen og trikuspidalklaffen, er forbundet med ventriklene gjennom tynne, fibrøse stropper som kalles chordae tendineae. Chordae tendineae sammen med papillærmuskelen holder klaffene på plass. Når ventriklene trekker seg sammen, vil trykkforskjellen mellom de to sidene av klaffen føre til at mitral- og trikuspidalklaffene lukkes.

Hvis det ikke er sterkt nok drag i chordae tendineae, vil ikke klaffene lukkes skikkelig og blod kan lekke bakover. I dette eksemplet er det mitralklaffen som ikke lukker seg slik den skal. Blod lekker tilbake til venstre atrium fra ventrikkelen.

Klaffene til de to ventriklene, pulmonal- og aortaklaffen, åpner og lukker seg som følge av endringer i trykket som oppstår når atriene og ventriklene trekker seg sammen. Disse klaffene er også utsatte for sykdom eller skade, noe som kan føre til lekkasje av blod gjennom en defekt klaff.

På grunn av blodlekkasjen inne i hjertet vil mindre oksygenrikt blod kunne sirkulere gjennom kroppen, noe som tvinger hjertet til å jobbe hardere. Hvis tilstanden ikke behandles, vil klaffelekkasje føre til hjerteskade og forverret klaffeskade.

Vil du vite mer?