Video

Koronar angiografi - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato. Undersøkelsen utføres nå ofte via en blodåre i armen.

Hjertet er en muskel som kontinuerlig pumper blod ut til resten av kroppen. Koronararteriene forsyner hjertet selv med det nødvendige oksygenet og de næringsstoffene det behøver for å fungere effektivt.

Over tid vil fettavleiringer kalt plakk kunne bygge seg opp inne i arteriene, forsnevre passasjen og redusere blodstrømmen. Dersom koronararteriene utvikler plakk, vil blodforsyningen til hjertemuskelen bli hemmet.

Dersom en pasient utvikler hjertesymptomer som brystsmerter, svimmelhet, eventuelt besvimelsestendens, kan det være aktuelt å få utført en koronar angiografi for å se etter plakk i koronararteriene.

Under angiografien lages et lite snitt i lysken for å få tilgang til lårpulsåren (femoralarterien). Deretter føres en ledestreng inn i pulsåren og den tres oppover i hovedpulsåren (aorta). Et kateter føres så inn langs ledestrengen. (Senere har det blitt like vanlig å bruke håndleddet som innstikksted og inngangsport for ledestrengen).

Når kateteret er fremme ved inngangen til hjertet ved roten av hovedpulsåren, aorta, sprøytes kontrastvæske inn. Når kontrasten flyter fra aorta til koronararteriene, tas røntgenbilder, et angiogram. Bildene som tas under angiografi, vil vise om det er tegn til blokkering, utposning (aneurisme), innsnevringer eller andre unormale funn i arteriene. Påvises blokkering eller innsnevring vil legen i samme seanse forsøke å blokke ut det trange partiet. Etter at angiografien er utført, vil kateteret og ledestrengen fjernes. Dersom undersøkelsen viser at annen behandling er påkrevd, vil legen anbefale passende behandling.

 Vil du vite mer?