Video

Langsom puls, bradykardi - animasjon

Hjertet er en muskel som trekker seg sammen i et rytmisk mønster gjennom hele livet. Hvert hjerteslag er stimulert av et elektrisk signal som oppstår i hjertets ledningssystem. Et normalt hjerte slår 60 til 100 slag per minutt. Noen ganger kan et problem med ledningssystemet få hjertet til å slå for fort, for langsomt eller uregelmessig. Et elektrokardiogram, et EKG, kan måle og registrere hjertets elektriske aktivitet.

Ved et normalt hjerteslag vil hjertets elektriske signal følge en spesifikk rute gjennom hjertet. Signalet starter i sino-atrial knuten, eller SA-knuten, som befinner seg i høyre forkammer eller atrium. SA-knuten får atriene til å trekke seg sammen, og de presser blodet inn i hjertekamrene, ventriklene. Det elektriske signalet passerer så gjennom atrio-ventrikulær knuten, eller AV-knuten, og inn i ventriklene. Signalet får nå ventriklene til å trekke seg sammen, hvorved blod pumpes til lungene og ut i kroppen.

Hvis signalet blir forsinket eller blokkert, oppstår en tilstand vi kaller bradykardi. Bradykardi, eller sinus bradykardi, er en type arytmi der hjertet slår færre enn 60 slag per minutt, en unormalt langsom hastighet.

De fleste mennesker med sinusbradykardi har ingen symptomer. Men hos mange mennesker kan bradykardi gi symptomer som svimmelhet, svakhet eller besvimelse. Disse symptomene er tegn på nedsatt sirkulasjon av oksygenrikt blod til kroppen, særlig til hjernen. Bradykardi kan også skyldes hjertesykdom, eller årsaken kan forbli ukjent.

Behandling av bradykardi kan inkludere medikament, eller i alvorlige tilfeller, innleggelse av pacemaker for å regulere hjerterytmen.

 Vil du vite mer?