Video

Løsning av plakk - animasjon

Hjertet pumper blod til kroppen gjennom et komplekst nettverk av arterier. Med unntak av koronararteriene, som ernærer hjertet selv, transporterer de fleste arteriene oksygenrikt blod vekk fra hjertet.

I det sirkulerende blodet finnes røde blodceller, hvite blodceller, næringsstoffer og andre livsbevarende stoffer. Kolesterol og andre fettstoffer, lipider, sirkulerer også i blodet. Over tid kan disse substansene avleires på arterieveggene, en tilstand som kalles atherosklerose. Det avleirede kolesterolet, eller plakket, kan bygge seg opp over tid og bli til en hard masse som forsnevrer den ellers glattveggede arterien. Når veggene til arterien blir trange og harde, hemmes blodstrømmen. Etter som plakket øker i omfang, vil massen bli ustabil og den kan brekkes av eller sprekke.

En tilstand som kalles trombose, oppstår når blodet starter å koagulere, eller klumpe seg sammen, på det stedet der plakket har løsnet eller sprukket, på samme måte som en blodpropp stanser blødningen fra et kutt. Blokkeringen, eller tromben, kan vokse og begrense blodstrømmen ytterligere. Det er også en fare for at tromben kan løsne og fare av sted med blodstrømmen gjennom arteriene.

Blokkeringen forårsaket av en trombe kan være livstruende. En blokkering i koronararteriene kan forårsake et hjerteattakk, mens blokkering av en hjernearterie kan forårsake hjerneslag. Blokkering i en av kroppens store arterier kan hindre blodstrømmen til et ben eller organ, og forårsake smerte og vevsskade i området.

 Vil du vite mer?