Video

LVAD - animasjon

Hjertet er en muskel som pumper blod til lungene og kroppen gjennom sirkulasjonssystemet. Innvendig består hjertet av fire kammer som sørger for å samle blodet og deretter sende det ut i kroppen igjen. De to forkamrene kalles også høyre og venstre atrium, og de to store hjertekamrene kalles høyre og venstre ventrikkel.

Venstre ventrikkel er ansvarlig for å pumpe 3 til 6 liter blod ut i hele kroppen hvert eneste minutt. Sykdom kan noen ganger redusere venstre ventrikkels evne til å pumpe nok blod slik at kroppen ikke fungerer normalt.

I slike tilfeller finnes en maskin – left ventricular assist device eller LVAD – som kan hjelpe hjertet med å utføre sitt arbeide. Et slikt støtteverktøy for venstre ventrikkel er en mekanisk pumpe som implanteres ved et kirurgisk inngrep i kroppen. Det bidrar til å opprettholde hjertets pumpekapasitet i et hjerte som ikke klarer å arbeide effektivt på egen hånd.

Mange av de nye LVAD’ene implanteres direkte inn i venstre ventrikkel og driver blodet gjennom et rør som er festet til hovedpulsåren, aorta. På denne måten reduserer LVAD arbeidsbelastningen på det svekkede hjertet.

En slik støttemotor til venstre ventrikkel er særlig nyttig hos pasienter som venter på hjertetransplantasjon. Fordi behovet for hjerter er langt høyere enn hva som er tilgjengelig ved donasjon, så kan en LVAD være et livbergende hjelpemiddel. Det er flere potensielle komplikasjoner forbundet med denne prosedyren som bør diskuteres med en lege før operasjonen.

 Vil du vite mer?