Video

Mitralklaffoperasjon - animasjon

Hjertet er en muskel som pumper blod gjennom kroppen. Inne i hjertet er det fire klaffer som dirigerer blodstrømmen. To klaffer kontrollerer blodstrømmen fra de øvre kamrene, eller atriene, til de nedre kamrene, eller ventriklene. To andre klaffer kontrollerer blodstrømmen fra ventriklene, en til lungene og den andre til resten av kroppen.

Under et normalt hjerteslag vil oksygenrikt blod strømme fra venstre atrium og inn i venstre ventrikkel gjennom mitralklaffen. Hos noen blir denne klaffen trang, stiv eller fortykket. Denne tilstanden kalles mitralklaffstenose.

Mitral klaffeplastikk er en prosedyre som brukes til å behandle mitralklaffstenose ved å øke vidden i mitralklaffåpningen og gjenopprette normal blodstrøm. I forbindelse med denne prosedyren føres en tynn ledestreng inn i en vene i lysken og føres til hjertet. Et ballongkateter føres over ledestrengen og frem til åpningen i mitralklaffen.

Den ytterste enden på ballongen pumpes opp først, slik at ballongen kan plasseres korrekt i åpningen. Deretter pumpes hele ballongen opp, slik at åpningen til klaffen vides ut. Ballongen kan pumpes opp og tømmes gjentatte ganger. Når klaffen er blitt vid nok, fjernes ballongkateteret.

Denne prosedyren gjør det mulig for hjertet å pumpe mer effektivt og reduserer trykket i hjertet og lungene. Det er flere mulige komplikasjoner forbundet med denne prosedyren. Legen er den som kan gi best informasjon om din tilstand. Det er viktig at du diskuterer med legen din hvilken behandling som er best egnet for deg.

 Vil du vite mer?