Video

Sentrale venekatetre - animasjon

Kjemoterapi er bruk av medisin for å drepe kreftceller. Disse anti-kreft medisinene gis vanligvis som intravenøse infusjoner som drypper inn i blodstrømmen med en forhåndsbestemt hastighet. Gjentatte nålestikk i venene kan få venene til å bli arrforandret eller svekket – noe som gjør dem ubrukelige for gjentatte, langvarige infusjoner.

Et alternativ er innsetting av sentralt venekateter, eller CVC. Et sentralt venekateter blir kirurgisk implantert inn i en større vene i brystet eller på halsen og ført innover til det når vena cava superior. Kateteret festes så til brystet. Etter innsetting kan det sentrale venekateteret bli brukt til å gi intravenøs behandling eller til å ta blodprøver til laboratorietester. Det sentrale venekateteret forblir vanligvis på plass over en lengre periode og er nyttig for pasienter som trenger langvarig kjemoterapi.

En annen type langvarig venetilgang er et PICC-kateter, eller et perifert-innsatt sentralt kateter. Sammenlignet med et sentralt venekateter settes et PICC-kateter inn i en vene i armen eller hånden. Som med sentralt venekateter føres kateteret innover langs stadig større vener inntil det når vena cava superior.

Både CVC og PICC-katetre gir langvarig venøs tilgang uten å måtte stikke intravenøst mange ganger. Noen behandlinger kan til og med bli gitt hjemme med et sentralt venekateter. Både CVC og PICC-katetre har en høy risiko for infeksjon. Steril teknikk må alltid brukes.

 Vil du vite mer?