Video

Beinskjørhet (osteoporose) - animasjon

Benskjørhet – også kalt osteoporose – oppstår når kroppen ikke klarer å lage nok nytt ben, eller når for mye gammelt ben brytes ned av kroppen, eller begge mekanismene. Normalt friskt benvev skiftes ut kontinuerlig gjennom hele livet. Osteoklaster er celler som bryter ned gammelt benvev, og osteoblaster er celler som kommer inn og fyller opp igjen hullene etter osteoklastene med nytt ben.

I denne prosessen bruker kroppen kalsium og fosfat til å bygge sterke ben i ungdomstiden. Hvis kalsiuminntaket er for lavt, eller kroppen ikke er i stand til å ta opp nok kalsium fra kosten, så vil benproduksjonen og benvevet lide. Benene får da mindre tetthet, og de brekker lettere.

Hos personer med benskjørhet oppstår benbrudd ofte ved svært små skader. Omfanget av benskjørhet øker gradvis etter som vi blir eldre, og forekommer hyppigere blant kvinner.

Vil du vite mer?