Video

Diabetes - animasjon

I fordøyelsesprosessen blir mye av maten vi spiser omdannet til glukose, mest kjent som blodsukker. Glukose sirkulerer i blodstrømmen og brukes som mat av kroppens celler. Men cellene kan ikke ta opp glukose alene. Et hormon som kalles insulin, og som lages i bukspyttkjertelen, må først binde seg til celleoverflaten. Når det skjer, blir cellene aktiverte og de blir i stand til å ta opp, absorbere, glukose. Denne prosessen gjenoppretter kroppens blodsukker til et normalt nivå etter et måltid.

Diabetes mellitus er en tilstand som påvirker kroppens evne til å nyttiggjøre seg blodglukose på en effektiv måte. Ved type 1 diabetes produserer ikke bukspyttkjertelen nok insulin, slik at glukose ikke kan absorberes av cellene. Ved type 2 diabetes produseres insulin, men insulinet virker ikke som det skal, og glukose absorberes ikke like bra av cellene som hos friske personer. Begge formene for diabetes gir det samme resultatet: glukose absorberes ikke av cellene. Dette er grunnen til at personer med diabetes har høye blodsukkernivå. Uten det normale opptaket av glukose fra blodstrømmen, ”hungrer” cellene etter mat.

Uavhengig av hvilken type diabetes en person har, må pasienter med diabetes jevnlig kontrollere sitt blodsukkernivå. Avhengig av hvilken type og alvorlighetsgraden av sykdommen, kan diabetes behandles med kostendringer og eventuelt medisiner.

Vil du vite mer?