Video

Høyt kolesterol (hyperlipidemi) - animasjon

Kolesterol er en type lipid - et helt essensielt element som inngår i alle kroppens celler. Overskudd på lipider og andre fettstoffer i blodet kan forårsake hyperlipidemi - høyt kolesterol i blodet - og andre lipidforstyrrelser. Hyperlipidemi er en vesentlig risikofaktor for å utvikle åreforkalkning, aterosklerose, og hjertesykdom.

Hjertekarsystemet utgjøres av hjertet, blodkarene og blodet. Blodet har mange livsviktige oppgaver som å transportere oksygen, karbondioksid, næringsstoffer og hormoner rundt i kroppen. Blodet inneholder røde blodceller, hvite blodceller, blodplater og næringsstoffer. Kolesterol sirkulerer også i blodet. To vanlige former for kolesterol er LDL, også kalt "det dårlige kolesterolet", og HDL, kjent som "det gode kolesterolet". Hyperlipidemi er et begrep som brukes når blodet inneholder høyere mengder LDL enn anbefalt.

Kolesterol og andre fettstoffer kobler seg til hverandre i blodstrømmen og avleires på innsiden av blodårene som et materiale vi kaller et plakk. Økningen i lipider kan få plakkene til å vokse over tid, noe som fører til at blodårene blir trangere og blodgjennomstrømmingen dårligere. Dersom denne blokkeringen skjer i koronararteriene, kan det føre til hjerteinfarkt. Og, hvis en slik avstengning forekommer i hjernens arterier, kan den føre til hjerneslag.

Årsaker til hyperlipidemi kan være arv eller bruk av visse typer medisiner. Dog er den største og mest påvirkelige risikofaktoren kosten. Et dårlig kosthold er et fettinntak som utgør mer enn 40% av det totale kaloriinntaket, et fettinntak der mer enn 10% av alle kaloriene er mettet fett, og et kolesterolinntak på mer enn 300 mg per dag.

Hyperlipidemi gir ingen symptomer. Regelmessige målinger av kolesterol i blodprøver er derfor nødvendig. Det finnes flere tiltak som kan settes i verk for å hindre hyperlipidemi.

Vil du vite mer?