Video

Insulinbehandling - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Diabetes er en tilstand som oppstår som følge av forhøyede verdier av glukose eller blodsukker i blodet. Mange mennesker med diabetes tar insulin for å holde blodsukkeret på et normalt, sunt nivå. Det finnes flere måter å ta insulin på: med sprøyte, penn, jet injektor og pumpe.

Den vanligste formen for insulinbehandling er med insulinpenn. En insulinpenn inneholder 300 enheter insulin (3 mL), som vil vare fra en dag til fire uker, avhengig av pasientens behov og doser. Penner kan være ferdigfylte som kastes etter bruk, eller flergangspenner, som lades med beholdere. Man får flere forskjellige insuliner i penner. En jet injector bruker ikke nål til å injisere insulin. I stedet er det en høytrykksmekanisme som brukes til å sprøyte en fin stråle insulin inn i huden.

Alle disse metodene kan brukes til å injisere insulin på ulike områder av kroppen, først og fremst lårene og buken. Insulininjeksjoner gis vanligvis flere ganger om dagen. En insulinpumpe kan imidlertid avgi insulin kontinuerlig gjennom døgnet, og den kan bæres i et belte eller i en lomme. Insulinpumper gjør det mulig med tettere kontroll av blodsukkernivået.

Uansett hvilken injeksjonsmetode som brukes, er det viktig at en person med diabetes sjekker blodsukkeret sitt jevnlig. For de fleste med type 1-diabetes vil det som regel si flere ganger om dagen, mens det blant pasienter med type 2-diabetes som bruker insulin, er mindre behov for så hyppige målinger.

Vil du vite mer?