Video

Brannskader - animasjon

Huden er kroppens største organ. Eksponering for ekstrem varme, stråling, elektrisk sjokk eller kjemiske stoffer kan brenne huden og forårsake smerte, blemmedannelse og i alvorlige tilfeller uopprettelig skade. Epidermis er det ytterste laget i huden og dermis det midtre laget, mens underhudsvevet ligger nederst.

Brannskader klassifiseres som første-, andre- og tredjegrads forbrenning avhengig av omfanget og dybden av vevsskade. En førstegrads forbrenning skader epidermis og gir smerte, rødhet og noe hevelse. Disse forbrenningene vil typisk tilhele uten arrdannelse. En annengrads forbrenning skader epidermis og dermis, og disse forbrenningene medfører smerte, rødhet og blemmedannelse.

Tredjegrads forbrenning er den alvorligste skaden fordi den strekker seg ned i det følsomme underhudsvevet og ødelegger nerver, blodårer og andre elementer i huden. Omfattende tredjegrads forbrenning kan være dødelig fordi infeksjonsfaren er ekstremt høy. Bakterieinfeksjoner er hovedårsaken til død blant brannskadeoffer.

Vil du vite mer?