Video

Hudkreft - animasjon

Huden er kroppens største organ. Den har mange viktige funksjoner, inkludert å beskytte kroppen mot infeksjoner, regulere kroppstemperaturen og væskeinnholdet i kroppen.

Huden er sammensatt av tre lag. Epidermis er det ytterste hudlaget og inneholder det som betegnes basal- og plateepitel-celler. Melanocytter finnes også i epidermis; det er disse cellene som inneholder pigment og som gjør det mulig å brune huden i solen, og som også beskytter de dypere hudlagene mot det ultrafiolette sollyset.

Dermis er det hudlaget som ligger under epidermis. Det inneholder blodårer, bindevev, kollagen, hårfollikler og svettekjertler. Underhudslaget, som er det dypeste hudlaget, inneholder bindevev, fettceller, blodårer og nerver.

Hudkreft opptrer når det skjer en ukontrollert vekst av unormale celler i et av lagene i huden. Det finnes tre vanlige former for hudkreft som kan skilles fra hverandre basert på hvilke celler kreften springer ut fra.

Basalcellekarsinom er den vanligste formen for hudkreft. Denne typen hudkreft sprer seg ikke, men den krever behandling. Basalcellekarsinomer oppstår oftest på hudområder som er utsatt for sol og vind. Plateepitelkarsinom oppstår i det midtre laget av epidermis. Denne krefttypen kan spre seg og bli livstruende om den ikke behandles korrekt.

Unormal vekst av melanocytter, kalt malignt melanom, er den mest aggressive formen for hudkreft. Melanomer sprer seg raskt til andre deler av kroppen og til organer. Denne typen hudkreft kan være fatal hvis den ikke oppdages og behandles tidlig. Mennesker med lys hudfarge har økt risiko for å få denne formen for kreft. Økt eksponering for sol og mange episoder med solbrenthet øker risikoen for å utvikle hudkreft.

Vil du vite mer?