Video

AIDS - animasjon

Hvite blodceller, som produseres i benmargen i kroppens ben, er en av hjørnestenene i kroppens immunsystem. Når en mikroorganisme, som et virus eller en bakterie, kommer inn i kroppen, er de hvite blodcellene førstelinjen i vårt forsvar mot invaderende organismer. Infeksjon med bestemte organismer kan imidlertid ha alvorlige effekter på immunsystemet.

AIDS er en tilstand der immunsystemet svikter som følge av en infeksjon med HIV-virus. Viruset fester seg til overflaten på en bestemt type hvite blodceller som kalles T-celler. Ved å snylte på T-cellen kan viruset fortsette å formere seg i kroppen. Ettersom stadig flere av kroppens friske T-celler blir infiserte (smittet) med HIV, vil kroppens immunsystem bli svekket.

Dette medfører at om en annen fremmed organisme kommer inn i kroppen, er de hvite blodcellene ute av stand til å bekjempe den nye infeksjonen og alvorlig sykdom kan oppstå. I tillegg er det mange sykdommer som personer infiserte med HIV, er mer utsatte for å få enn personer med et friskt immunsystem.

Diagnosen AIDS stilles når antallet T-celler blir faretruende lavt og blodprøver bekrefter tilstedeværelse av antistoffer mot HIV, noe som betyr at viruset er tilstede i kroppen. Symptomer på AIDS behøver ikke å opptre før 5 til 10 år etter at en person er blitt smittet med HIV.

Vil du vite mer?