Video

Borreliose - animasjon

Flått kan bære med seg en skadelig bakterie som forårsaker borreliose eller Lymes sykdom. Denne bakterien, Borrelia burgdorferi, kan overføres til menneske hvis det blir bitt av en smittebærende flått.

Når et menneske blir infisert, vil bakterien komme over i blodstrømmen og formere seg. Etter som infeksjonen brer seg, vil symptomer begynne å oppstå, og de fleste vil kunne legge merke til et ringformet, rødt utslett som brer seg utover huden.

Inkubasjonstiden fra man blir infisert og til utslettet kommer, kan være så kort som 3 dager og så lang som 30 dager. Noen infiserte individer er uten symptomer, mens andre kan oppleve feber, hodepine, muskelsmerter og leddsmerter. Symptomene kan også spre seg til nervesystemet og hjertet.

Infeksjon med denne bakterien kan ha en vedvarende effekt og forårsake kronisk leddbetennelse og nerveskade i løpet av 2 til 3 år etter den opprinnelige infeksjonen.

Hvis du har noen av disse symptomene, bør du søke lege. For å unngå borreliose bør du sjekke deg selv for flått hvis du har vært ute i "flått"-terreng, og fjerne dem umiddelbart hvis du finner noen. Hvis du bor i et område med mye flått, bør du høre med legen din om hvilke tiltak du kan treffe for å minske risikoen for å bli infisert.

Vil du vite mer?