Video

Botulisme - animasjon

Botulisme er en meget sjelden, men alvorlig form for matforgiftning forårsaket av en organisme som kalles Bacterium clostridium. Denne organismen eksisterer til vanlig i en sovende tilstand som en spore. Under omstendigheter med lavt oksygennivå og surt miljø, som for eksempel ved ufullstendig hermetisering av mat, blomstrer den opp i bakterieform. I høyt antall vil den kunne produsere et kraftig giftstoff, et toksin.

Toksinet trenger inn i kroppen via forurenset mat, dog kan det ved biologisk krigføring inhaleres. Når toksinet har passert magesekken og nådd tarmene, vil det tas opp i blodstrømmen.

Toksinet forlater sirkulasjonen på steder der en nerve trenger inn i en muskel. Botulisme-toksinet virker ved å binde seg til nerveenden og blokkerer de normale signalene om muskelsammentrekninger. Det fører til lammelse av muskelen.

Symptomene oppstår i løpet av 1 til 3 dager og inkluderer lammelse av musklene som kontrollerer syn, svelging og pusting. Ubehandlet kan symptomene føre til pustestans og død. Botulisme er ikke smittsomt. Hvis du tror du har blitt eksponert for botulisme, bør du kontakte lege umiddelbart.

Vil du vite mer?