Video

Influensa - animasjon

Influensa forårsakes av en av flere typer virus som kan spre seg raskt fra person til person via luftbårne partikler. Hvis partiklene inhaleres, vil de komme ned i luftrøret og ut i de trangere luftveiene.

Her vil proteinpigger på overflaten til viruset binde seg til andre proteiner som er festet til cellene som kler overflaten på luftveiene. Viruset slukes så av celler som fungerer som en slags fabrikk og sørger for masseproduksjon av virus.

De nydannede virusene slipper taket i overflaten til cellene og sprer seg utover i lungene. Det infiserte vevet blir svullent og betent og forårsaker symptomer som hoste, sår hals, rennende og tett nese.

Etter som viruset sprer seg videre til blodet og ut i resten av kroppen, tilkommer andre symptomer som feber, hodepine, muskelsmerter og følelse av utmattethet. Heldigvis starter kroppens immunsystem raskt opp kampen mot de fremmede inntrengerne.

I blodstrømmen vil spesifikke immunceller kalt B-celler gjenkjenne proteinpiggene på virusene og immuncellene starter å formere seg og øke i antall. Denne arméen av celler vil så starte å produsere antistoffer som binder seg til proteinpiggene, og merker på den måten virusene for destruksjon. Virusene fordøyes så og ødelegges av celler som gjenkjenner antistoffene som er festet til overflaten på viruset, og etterlater en armé av B-celle-kloner som er klare til å slåss mot viruset dersom det trenger inn i kroppen på nytt.

Vaksine mot influensa bruker den samme metoden til å beskytte deg mot virus. Vaksinen inneholder faktisk små, harmløse biter av viruset og forbereder immunsystemet på en virusinvasjon. Ulempen er imidlertid at influensaviruset stadig endrer seg, det muterer, slik at det nye viruset ikke lar seg gjenkjenne av immunsystemet og kan derfor infisere selv de som har blitt vaksinert.

Vil du vite mer?