Video

Kusma - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Kusma er en smittsom virusinfeksjon forårsaket av paramyxovirus. Viruset spres gjennom kontakt med infisert spytt. Når en infisert person nyser eller hoster, vil små vanndråper spre det ut i luften. Viruset sprer seg ved at andre kommer i kontakt med disse infiserte dråpene.

Etter å ha blitt utsatt for kusmavirus, tar det vanligvis 14 til 24 dager (inkubasjonstiden) før sykdommen slår ut, og i denne perioden er det ingen tegn på at sykdom foreligger.

I denne perioden begynner viruset å formere seg i de øvre luftveiene og lymfeknutene, noe som øker antallet virus som sirkulerer i blodet. De første symptomene på kusma er feber, hodepine og generell sykdomsfølelse. Etter 12 til 24 timer etterfølges dette av hevelse i spyttkjertlene. Kjertlene er vanligvis ømme å ta på, og det er smertefullt å tygge og svelge. Feberen kan bli opptil 40 grader.

Komplikasjoner til kusma er døvhet, hjernehinnebetennelse eller nerveskader. Hos gutter eller menn som får kusma, kan det også oppstå smertefull hevelse i testiklene.

En effektiv vaksine mot kusma (mumps) finnes og gis vanligvis i kombinasjon med vaksine mot meslinger (measles) og røde hunder (rubella). Denne MMR-vaksinen gis til alle barn ved 15 måneders alder og ved 11 års alder. MMR-vaksinen bør ikke gis til gravide kvinner.

Vil du vite mer?