Video

Kusma - animasjon

Kusma er en smittsom virusinfeksjon forårsaket av paramyxovirus. Viruset spres gjennom kontakt med infisert spytt. Når en infisert person nyser eller hoster, vil små vanndråper spre det ut i luften. Viruset sprer seg ved at andre kommer i kontakt med disse infiserte dråpene.

Etter å ha blitt utsatt for kusmavirus, tar det vanligvis 14 til 24 dager (inkubasjonstiden) før sykdommen slår ut, og i denne perioden er det ingen tegn på at sykdom foreligger.

I denne perioden begynner viruset å formere seg i de øvre luftveiene og lymfeknutene, noe som øker antallet virus som sirkulerer i blodet. De første symptomene på kusma er frysninger, hodepine og generell sykdomsfølelse. Etter 12 til 24 timer etterfølges dette av hevelse i spyttkjertlene. Kjertlene er vanligvis ømme å ta på, og det er smertefullt å tygge og svelge. Feberen kan bli opptil 40 grader.

Komplikasjoner til kusma er døvhet, hjernehinnebetennelse eller nerveskader. Hos gutter eller menn som får kusma, kan det også oppstå smertefull hevelse i testiklene.

En effektiv vaksine mot kusma (mumps) finnes og gis vanligvis i kombinasjon med vaksine mot meslinger (measles) og røde hunder (rubella). Denne MMR-vaksinen gis til alle barn ved 15 måneders alder og ved 12 års alder. MMR-vaksinen bør ikke gis til gravide kvinner.

Vil du vite mer?