Video

Muggsopp - animasjon

Muggdannelse i hjemmet kan være en mulig skadelig helserisiko. Mugg er en type sopp som kan leve både innendørs og utendørs. Vanlige bygningsmaterialer som tapet, isolasjon, malte vegger og gulvbelegg kan utgjøre et godt miljø for at mugg kan gro. Mugg gror spesielt lett på steder som er fuktige. Oppdemmet fukt etter oversvømmelser, vannlekkasjer eller høy luftfuktighet kan få mugg til å gro og formere seg.

Sporer fra muggen Stachybotrys chartarum, eller svartmugg, kan bli innesperret i hulrom i veggen og ligge inaktive i mange år. Svartmugg formerer seg ved å danne sporer som kan være bærere av skadelige kjemikalier kalt mykotoksiner. Sporene frigis i luften hvor de svever rundt og kan lande på vegger, gulv, møbler.

Mykotoksiner som kommer i kontakt med huden, kan forårsake hudirritasjon. Hvis de pustes inn, kan de komme ned til lungene og infiltrere de bittesmå lungesekkene. Allergi og høyfeber-liknende symptomer kan oppstå, slik som nesetetthet, kløende øyne og hvesende pust.

Mugg kan trenge inn i huset gjennom alle typer åpninger, slik som åpne dører eller vinduer, lekkasjer i tak eller rundt piper. Husholdninger som har vært eksponert for fukt, bør overveie å få testet om det foreligger mugg. Nye hjem bør konstrueres slik at sjansen for muggangrep begrenses.

Vil du vite mer?