Video

Fettsuging - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Noen ganger har en person en passende vekt, men det finnes avgrensede områder på kroppen med overskuddsfett som ikke lar seg fjerne med riktig kost og fysisk trening. Det kan gjøre at vedkommende er sterkt misfornøyd med kroppen sin. Noen velger da å få utført fettsuging, et behandlingstilbud som ikke inngår i den ordinære helsetjenesten.

Under fettsuging lages små snitt i huden på problematiske områder av kroppen og en hul kanyle stikkes inn i fettvevet. Ofte brukes et system der kanylen sender ut ultralydbølger som bryter opp fettcellene. Ultralyden fører til at fettet blir flytende, noe som gjør det lettere å fjerne. Under behandlingen vil legen styre kanylen, bevege den rundt under huden, mens en tilknyttet vakumenhet suger bort det flytende fettet.

Selv om fettsuging er effektivt og kan utføres på flere steder på kroppen på samme tid, bør det ikke oppfattes som et alternativ til vektreduksjon gjennom kostendringer og fysisk aktivitet. Det er flere mulige komplikasjoner forbundet med denne prosedyren som bør diskuteres med legen før inngrepet.

Vil du vite mer?