Video

Brakyterapi - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Brakyterapi er en form for innvendig strålebehandling som i en avgrenset periode eksponerer sykt vev for en høy stråledose. Under veiledning av CT og røntgen-gjennomlysning brukes eksempelvis i lungene et bronkoskop til å plassere et kateter i posisjon nær en bronkialsvulst.

Den andre enden av kateteret er forbundet med en datamaskin. Maskinen kontrollerer at en liten, radioaktiv kilde føres gjennom kateteret og frem til svulsten. Varigheten og posisjoneringen av den radioaktive kilden kan brukes til å kontrollere stråledosen i ulike områder av svulsten.

Gevinsten med denne formen for brakyterapi er å levere kortvarige og presise strålemengder til en svulst mens en samtidig begrenser eksponeringen av friskt vev. Etter en serie behandlinger fjernes kateteret uten å etterlate noen radioaktiv kilde i kroppen. Brakyterapi kan også brukes i behandlingen av prostatakreft og livmorhalskreft.

Vil du vite mer?