Video

Brakyterapi - animasjon

Brakyterapi er en revolusjonær ny form for innvendig strålebehandling som for en avgrenset periode eksponerer sykt vev for en høy stråledose. Under veiledning av CT og fluoroskopi brukes eksempelvis i lungene et bronkoskop til å plassere et kateter i posisjon nær en bronkialsvulst.

Den andre enden av kateteret er forbundet med en datamaskin. Maskinen kontrollerer at en liten, radioaktiv metall-pellet føres gjennom kateteret og frem til svulsten. Varigheten og posisjoneringen av pelleten kan brukes til å kontrollere stråledosen i ulike områder av svulsten.

Gevinsten med denne formen for brakyterapi er å levere kortvarige og presise strålemengder til en svulst mens en samtidig begrenser eksponeringen av friskt vev. Etter en serie behandlinger fjernes kateteret uten å etterlate noen pellets i kroppen. Brakyterapi kan også brukes i behandlingen av prostatakreft, livmorhalskreft og brystkreft.

Vil du vite mer?