Video

Kjemoterapi, cellegiftbehandling - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Menneskekroppen består av millioner av celler som varierer i form, størrelse og funksjon. I friskt vev skapes nye celler ved celledeling, en prosess som kalles mitose. Når cellene blir gamle, vil de ødelegge seg selv og dø, en prosess som kalles apoptose.

Det foreligger en hårfin balanse mellom hastigheten hvorved nye celler skapes og hastigheten hvorved gamle celler dør. Kreft oppstår når denne balansen blir forstyrret og cellene vokser ut av kontroll. Kjemoterapi er en type behandling som tar i bruk sterke medisiner for å stanse veksten av kreftceller.

Kjemoterapi kan gis på flere måter:

  • Det kan gis som piller
  • Som injeksjoner (i sprøyte)
  • Eller gitt direkte i blodet, intravenøst, gjennom en venekanyle

Straks medikamentene kommer inne i kroppen, ødelegger de kreftceller ved å hindre dem fra å vokse og formere seg ved mitose. Avhengig av stadiet av pasientens kreftsykdom, kan kjemoterapi brukes til å helbrede kreft, stanse kreft fra å spre seg eller lindre kreftsymptomer. Kjemoterapi kan brukes alene eller i kombinasjon med andre behandlinger, som med kirurgi eller stråling.

Dessverre skader kjemoterapi også friske celler, særlig cellegrupper som deler seg raskt. Dette omfatter cellene i håret, blodet, benmargen og forplantningsorganene. Skade mot friske celler er det som gir bivirkninger. Noen bivirkninger kan inkludere tap av hår, kvalme og brekninger, slapphet, svekkelse av immunsystemet og blodmangel (anemi).

Vil du vite mer?

Kreft

Kjemoterapi

Anemi