Video

Kjemoterapi- animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Kreftbehandling har som mål å ødelegge de hurtigvoksende kreftcellene. Dessverre skader kreftbehandling også friske celler, særlig de cellene som deler seg raskt. Dette gjelder celler i hår, blod, benmarg og forplantningsorganer.

Benmarg er et mykt, svampaktig materiale som finnes inne i de lange bena som produserer røde blodceller. Røde blodceller er de cellene som frakter oksygen til alle andre celler i kroppen. Siden de kun lever i ca. 120 dager, produseres det nye røde blodceller hele tiden. Kjemoterapi og stråleterapi kan svekke benmargens evne til å lage røde blodceller. Når det er for få røde blodceller i det sirkulerende blodet, får ikke kroppen nok oksygen. Hvis kroppen lider av oksygenmangel, kan det gi symptomer som slapphet, svimmelhet og kortpusthet. Denne tilstanden kalles anemi.

Anemi diagnostiseres ved en enkelt blodprøve. Hvis en påviser kjemoterapi-indusert anemi, kan det bli nødvendig med blodoverføring. Noen ganger gis medisiner som erytropoietin. Erytropoietin, eller EPO, er et naturlig forekommende hormon som produseres av nyrene. EPO stimulerer kroppen til å produsere røde blodceller. En syntetisk form for erytropoietin er tilgjengelig for å behandle anemi. Hvis antallet røde blodceller blir for lavt, kan det også bli nødvendig med blodoverføring.

Vil du vite mer?

Kreft

Kjemoterapi

Anemi