Video

Kreftoversikt - animasjon

Menneskekroppen er sammensatt av millioner av celler som varierer i størrelse, form og funksjon. Cellene er byggestenene i alt slags vev i kroppen.

I friskt vev skapes nye celler ved celledeling, en prosess som kalles mitose. Når cellene blir gamle, vil de ødelegge seg selv og dø, en prosess som kalles apoptose. En hårfin balanse må opprettholdes mellom hastigheten hvorved nye celler skapes og gamle celler dør. Kreft oppstår når balansen forstyrres og cellene vokser ut av kontroll. Denne forstyrrelsen kan skyldes ukontrollert cellevekst eller tap av en celles evne til tilintetgjørelse, noe som fører til ansamling av masse celler, en svulst.

En godartet (benign) svulst uten kreft er ukontrollert vekst av celler som ser normale ut. Disse cellene holder seg på sitt opprinnelige sted når de vokser. Kreftceller, eller maligne celler derimot, kan forflytte seg, eller metastasere, til andre deler av kroppen via lymfesystemet og danne nye svulster på disse stedene.

Kreft navngis etter det stedet der kreftsykdommen startet, noe som refereres til som primærstedet. Dersom lungekreft sprer seg til hjernen, oppfattes hjernesvulsten som lungekreft med hjernemetastaser – ikke hjernekreft. Hjernesvulsten oppfattes som sekundærsted.

Vil du vite mer?

Kreft

Kjemoterapi

Anemi