Video

Strålekniv - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Tidligere bestod strålebehandling av en enkel, stor stråledose som ødela DNA i kreftcellene i en svulst og drepte derved disse cellene. Imidlertid virket disse høye stråledosene også inn på det omgivende friske vevet, slik at normale celler også ble utsatt for betydelig stråling, og drepte også dem.

Strålekniv eller gammakniv bruker datastøttet, ikke-kirurgisk teknologi til å overføre små, sterkt avgrensede stråler sendt fra flere ulike vinkler inn i en svulst for på den måten å begrense eksponeringen mot det omgivende friske vevet. Basert på CT-bilder av svulsten og kroppens skjelettstruktur som referanseramme, kan en høyhastighets, datakontrollert robotarm brukes til å ha kontroll over pasientens og svulstens posisjon under behandling.

I stedet for en stor stråledose kan stråleknivens robotarm manøvrere og sende ut enkle, lavdose stråler som kan trenge inn i kroppen fra opptil 1200 forskjellige retninger. Målet er å maksimalisere eksponeringen av svulsten ved å bombardere den med et høyt antall lav-dose stråler. Samtidig forblir omgivende vev uendret, fordi strålebølgene som går gjennom friskt vev, består av så små stråledoser.

Strålekniven er en ny form for strålekirurgi som eliminerer behovet for en stiv, stereotaktisk ramme, og som gjør oss i stand til på en smertefri måte å behandle svulster på alle steder i kroppen, og kan til og med utføres uten at pasienten behøver innleggelse i sykehus.

Vil du vite mer?

Strålebehandling, forberedelser

Strålebehandling, bivirkninger