Video

Strålesyke - animasjon

Radioaktive elementer som uranium og barium frigjør energi i form av partikler eller bølger. Alfapartikler, betapartikler og gammastråler er eksempler på radiaktive stråler som kan forårsake skade ved at de interagerer med atomer i levende celler. Alle typer stråling kan medføre skade på kroppen og føre til en tilstand som omtales som strålesyke.

Når radioaktive partikler eller bølger interagerer med atomer i kroppen din, kan det frigjøres elektroner som sirkler rundt kjernen til det atomet. Dette endrer måten atomer fungerer på, og det dannes ioner (også kalt frie radikaler). Disse ionene er skyld i unormale reaksjoner med andre atomer, slik som de som inngår i cellens arvemateriale, noe som kan endre dette (føre til mutasjoner) og muligens forårsake kreft. Eksponering for høye mengder stråling kan føre til celledød og påfølgende vevs- eller organsvikt. Et svekket immunsystem, som ofte er et tegn på stråleskade, fører til økt forekomst av infeksjoner.

Tidlige symptomer er kvalme, diaré og svakhet, noen ganger etterfulgt av hårtap. Det kan gis medisiner som demper kvalmen og smertene, men bare antibiotika og blodoverføringer kan være til hjelp i kampen mot dødelige infeksjoner og bidra til gradvis bedring av strålesyke.

Vil du vite mer?

Bivirkninger ved strålebehandling

Forberedelser til strålebehandling