Video

Therasphere - animasjon

TheraSphere er en ny form for kreftbehandling som direkte behandler svulster i leveren ved hjelp av en liten, radioaktiv glasskule som måler en tredjedel av diameteren til et hårstrå.

Under denne prosedyren føres et kateter inn i arterien i lysken og opp til leverarterien som er den viktigste blodåren som forsyner leveren. Mikrokulene sprøytes så via kateteret inn i leverarterien og de arteriegrenene som står for blodforsyningen til kreftsvulsten. Mikrokulene vil her kunne blokkere blodstrømmen. Herfra kan mikrokulene som nå er kilt fast i små blodårer, sende ut radioaktive stråler som dreper kreftceller i svulsten.

Gevinsten med TheraSphere er at det gir færre og mildere bivirkninger enn andre behandlinger, og behandlingen kan gis poliklinisk. TheraSphere kan kobles med kjemoterapi (cellegiftbehandling) for å bedre resultatene. Innleggelse i sykehus er nødvendig dersom en skal sprøyte inn et kjemoterapeutikum via leverarterien eller gjøre kjemoembolisering i tillegg til TheraSphere.

Vil du vite mer?

Kreft

Primær leverkreft