Video

Eggstokkreft

En kvinnes forplantningssystem består blant annet av to eggstokker som er helt avgjørende i forplantningen. Eggstokkene er festet til hver sin side av livmoren og er ansvarlige for produksjon av kjønnshormoner, inklusive østrogen og progesteron, så vel som å frigi egg.

Noen ganger blir den kontrollerte prosessen med cellevekst, celledød og erstatning forstyrret. Celler begynner å dele seg helt ut av kontroll og orden. Når det skjer, kan en svulst utvikle seg på utsiden eller inne i en eggstokk. Svulsten kan være godartet (benign) eller ondartet (malign). Maligne svulster er kreft. De to vanligste typene eggstokkreft er germinalcellekarsinom og epitelialkarsinom. Germinalcellekreft begynner i eggceller lokalisert inne i eggstokkene. Eggstokkreft utgått fra epitelialcellene oppstår i celler som dekker overflaten til eggstokkene.

Symptomer på eggstokkreft er:

  • Slapphet
  • Trykk eller smerte i magen, bekkenet, ryggen eller bena
  • En følelse av oppfylthet i magen eller bekkenet
  • Kvalme, dårlig fordøyelse, luft, forstoppelse eller diaré

Eggstokksvulster er i risiko for spredning til andre organer, en prosess som kalles metastasering. Eggstokkreft kan metastasere på tre ulike måter:

  • Invasjon: Svulsten blir så stor at den vokser inn i nærliggende organer
  • Utsæd: Individuelle kreftceller løsner fra hovedsvulsten og transplanteres over på et nærliggende organ.
  • Spredning: Kreftceller fraktes med lymfesystemet til lymfeknuter og andre organer i bekkenet, magen eller brystet.

Diagnosen eggstokkreft stilles ved gynekologisk undersøkelse, ultralyd via skjeden, blodprøven CA-125 og biopsi.

Kreft i eggstokkene er den hyppigste årsaken til kreftdød oppstått i forplantningsorganene hos kvinner, fordi den ofte oppdages sent i et fremskredent stadium.

Behandling av eggstokkreft innebærer som oftest kirurgi for å fjerne organene og eventuelt andre organ som kan være medinndratt. Kjemoterapi og stråleterapi kan også bli brukt til å behandle andre symptomer eller komplikasjoner til sykdommen. Prognosen avhenger av stadiet når kreftdiagnosen stilles.