Video

Urinlekkasje - animasjon

Urinveiene består av to nyrer, to urinledere, urinblæren og urinrøret. Nyrene fjerner avfallsstoffer fra blodet og lager urin. Urinen renner så ned urinlederne og lagres i blæren før den elimineres fra kroppen via urinrøret.

Urinlekkasje – på fagspråket kalt urininkontinens - skyldes en svakhet eller manglende evne til å kontrollere urinstrømmen ut av kroppen. Urinlekkasje er vanligst blant kvinner. Ca. 10% av alle kvinner har vanlig urinlekkasje, og nær 20% av alle kvinner over 75 år opplever daglig urinlekkasje. Minst halvparten av alle kvinner opplever urinlekkasje en eller annen gang i løpet av livet.

Det er mange årsaker til urinlekkasje. Stressinkontinens er den vanligste typen. Den forekommer når lukkemuskelen til urinblæren er svekket, og lukkemuskelen ikke klarer å forhindre at urin renner ut når trykket i buken øker. Noen av risikofaktorene for denne typen urinlekkasje er alder, skade på urinrøret og fødsel.

Urgeinkontinens forekommer når blæremuskelen trekker seg sammen på upassende tidspunkt. Ofte oppstår disse sammentrekningene uavhengig av mengden urin som er i urinblæren. Urgeinkontinens kan skyldes ryggmargsskade, nevrologisk sykdom som multippel sklerose, infeksjon eller blærekreft. Hos menn kan en godartet forstørret prostatakjertel også gi urgeinkontinens. Det finnes gode behandlingstilbud som kan tilpasses alvorlighetsgrad og årsak til lekkasjen.

Vil du vite mer?