Video

Astma - animasjon

Astma er en kronisk tilstand som fører til pustevansker på grunn av trange luftveier som skyldes betennelse (inflammasjon) i bronkialrørene, de videste luftveiene i lungene. Astma forekommer hos 6-10% av den norske befolkningen, noe hyppigere blant barn enn voksne. Alvorlige astmaanfall kan være livstruende.

Tre endringer oppstår i luftveiene til personer med astma: Den første endringen er inflammasjon og hevelse i slimhinnen, samt økt produksjon av seigt slim. Inflammasjonen fører så til sammentrekning av musklene rundt luftveiene, slik at passasjen blir trangere. En slik innsnevring i luftveiene betegnes bronkospasme. Den tredje endringen er økt følsomhet i luftveiene, noe som gjør at astmapasienter reagerer lett på dyrehår, pollen, kald luft, tobakksrøyk, for å nevne noen.

Astmapasienter må samarbeide tett med sin lege for å finne frem til det best mulige behandlingsopplegget som gir kontroll over plagene og færre astmaanfall.

Vil du vite mer?