Video

Inhalatorer -animasjon

Temaside om Korona

Under normal pust passerer luft gjennom nesen, ned luftrøret og inn i stadig mindre bronkier. I noen tilfeller vil den glatte muskulaturen i bronkieveggen trekke seg sammen og mengden slim øker. Det gjør det vanskeligere å puste.

Vanligvis behandles en slik tilstand med en medikamenttype vi kaller inhalatorer, eller mer presist bronkodilatorer. Den vanligste typen bronkodilatorer er antikolinergika og beta-2 agonister. Disse medikamentene inhaleres, trekkes ned i luftveiene og binder seg til bronkienes glatte muskelceller. Det fører til muskelavslapping og reduserte mengder slim, noe som gjør det lettere å puste.

Vil du vite mer?

  • Astma, oversikt
  • Behandling av astma hos barn
  • Behandling av astma hos voksne
  • Kortison ved astma, spørsmål og svar