Video

Inhalatortyper - animasjon

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Noen mennesker har pustevansker på grunn av sykdom som klemmer sammen luftveiene. Medisiner mot disse luftveisproblemene kan gis som inhalasjon. Vanlige typer inhalatorer er Inhalasjonsspray, Inhalasjonskolber og Pulverinhalatorer.

En inhalasjonsspray inneholder medisin under trykk i en beholder. Ved bruk av inhalatoren trekker du pusten dypt inn samtidig som du sprayer og puster langsomt inn i ca. 5 sekunder. Sekvensen omtales som et ”puff”. Legen vil gi deg doseringsanvisninger.

En inhalasjonskolbe, nebulator, innebærer å plassere en tilmålt mengde medisin i et kammer. En liten luftkompressor blåser et fint støv av medisinen gjennom et munnstykke inn i lungene dine mens du puster normalt. Nebulatorbehandlingen varer i ca. 10 minutter.

En pulverinhalator inneholder medisin i form av ørsmå korn. Det finnes ulike metoder for å frigi en dose medisin. Felles for disse metodene er at du først puster ut, så inhaleres pulvermedisinen raskt gjennom et munnstykke når den frigjøres. Denne medisineringen aktiveres av pusten.

Vil du vite mer?