Video

Lungekreft - animasjon

Lungene er de organene vi puster med. De har en svampliknende oppbygning og er delt opp i mindre lapper. Mens den høyre lungen har tre lapper, har den venstre lungen bare to lapper fordi hjertet opptar noe av plassen, siden det ligger mer over på venstre side.

Når vi puster, trekkes luft inn gjennom nesen, ned luftrøret og ned i hovedbronkiene. Hovedbronkiene deler seg opp i mindre og trangere grener, bronkioler. Bronkiolene blir stadig mindre og trangere, og de ender i bittesmå luftsekker som vi kaller alveoler. Det er i alveolene at oksygen tas opp og karbondioksid skilles ut.

De fleste kreftforandringer i lungene oppstår lenge før sykdommen gir symptomer. Det er mange typer lungekreft, men den vanligste lungekreft-sykdommen er bronkiekreft – en kreftsykdom som begynner som en svulst i slimhinnen i bronkien. Lungekreft kan også oppstå i luftrøret (trakea), i bronkiolene eller i alveolene.

Lungekreft er den hyppigste årsaken til død av kreftsykdom blant menn og kvinner, og det mest alarmerende nye er at flere kvinner vil dø av lungekreft enn av brystkreft. Sigarettrøyking er den dominerende risikofaktoren for å utvikle lungekreft.

Vil du vite mer?