Video

Pleuravæske - animasjon

På innsiden av brystkassen er lungene omgitt av en fuktig, dobbel hinne kalt pleura eller brysthinnen. Normalt er det små mengder væske i rommet mellom de to hinnene som smører deres overflate. Væskeutsiving i pleurarommet er en unormal opphoping av væske mellom de to hinnene.

To typer væskeutsivinger kan oppstå. Transudative væskeutsivinger er forårsaket av en underliggende sykdom eller en tilstand som forstyrrer det normale trykket i lungene, noe som hemmer blodårene i brystet sin evne til å fjerne overskuddsvæske i pleurarommet. Eksempler på tilstander som kan forårsake transudative væskeutsivinger er hjertesvikt, skrumplever og sammenfall av lungevev (atelektase). Tilstanden er også forbundet med noen medisinske prosedyrer, som peritonealdialyse.

Eksudative væskeutsivinger forårsakes av lungesykdommer som fører til betennelse i pleura på grunn av infeksjon eller sykdom. Eksudat oppstår når pleura blir betent og væske ikke er i stand til å passere gjennom hinnen. Eksempler på tilstander som kan forårsake eksudative væskeutsivinger er kreft, lymfom, blodpropp i lungene, tuberkulose, asbestrelatert sykdom og skade.

Symptomer på pleuravæske kan være kortpusthet, brystsmerter og hoste. Legen vil lytte på brystet med et stetoskop for å høre etter tegn på svekkede pustelyder eller gnisselyder fra brysthinnene – der de to bladene i brysthinnen gnisser mot hverandre når vi puster.

Vil du vite mer?