Video

Pneumonitt - animasjon

Temaside om Korona

Når du puster, passerer luften gjennom nesen, ned luftrøret og ut i mindre luftveier kalt bronkier. Bronkiene forgrener seg i stadig mindre kanaler kalt bronkioler og ender til slutt i bittesmå, skjøre drueliknende sekker kalt alveoler. I alveolen blir oksygen utvekslet med karbondioksid i blodet.

Pneumonitt tilhører en gruppe sykdommer som klassifiseres som ”interstitielle lungesykdommer”. Dette er sykdommer som forårsaker kronisk betennelse og arrdannelse i alveolene og dere støttestrukturer (interstitium’et). Denne arrdannelsen hindrer alveolene fra å overføre oksygen til blodstrømmen på en tilfredsstillende måte. I noen tilfeller vil væske hope seg opp i lungene og ytterligere forverre pusten.

Det er flere årsaker til pneumonitt, inklusive eksponering for allergener, stråling og visse kjemikalietyper. Symptomer på pneumonitt inkluderer kostpusthet og hoste. Behandlingen avhenger av den underliggende årsaken til pneumonitten, men oksygen og kortikosteroider kan gis for å dempe betennelsen.

Vil du vite mer?