Video

Cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en arvelig sykdom som endrer kroppens åndedretts-, fordøyelses- og forplantningssystemer. Den påvirker kroppens overflateceller, epitelceller, i organer som lunger, bukspyttkjertel, lever, svettekjertler, fordøyelseskanalen og forplantningssystemet.

Normalt frigjør overflatecellene et tynt lag med slim som fanger opp støv og bakterier, som virker som et smøremiddel. En person med cystisk fibrose arver et gen som får overflatecellene til å produsere et defekt protein. Dette proteinet fører til dannelse av et tykt, seigt slim som forårsaker mange alvorlige problemer.

Det seige slimet kan få luftveiene til å tetne, hemme pusten, forårsake hoste og hvesing, føre til slitenhet, vanskeliggjøre fordøyelsen og opptaket av næringsstoffer, noe som kan hemme vekst og vektøkning og medføre kronisk diaré.

Vanlige symptomer på cystisk fibrose er vedvarende hoste, dårlig vektøkning, fettrik avføring og svært saltsmakende hud hos spedbarn. Behandlingen av cystisk fibrose varierer med alvorlighetsgraden og hvilke organer som er rammet.

Vil du vite mer?