Video

Levertransplantasjon

Leveren er en del av fordøyelsessystemet og befinner seg i øvre høyre siden av magen. Den har flere livsviktige funksjoner: Den omsetter næringsstoffer, produserer proteiner, lagrer sukker eller glykogen, og den kontrollerer hormonnivåer, blodsukkernivået, kolesterolnivåene og væskemengden i kroppen. Leveren filtrerer vekk uønskede stoffer fra blodet og hjelper kroppen i kampen mot infeksjoner.

Skader på leverceller fra alkoholmisbruk, leverbetennelse (hepatitt) eller komplikasjoner oppstått under graviditet kan gradvis ødelegge leverens evne til å fungere effektivt. Når levercellene begynner å dø, vil de døde cellene erstattes med arrvev. Arrvev hindrer blodsirkulasjonen gjennom leveren, noe som fører til at leveren mister evnen til å lagre næring og filtrere uønskede substanser. Når leverfunksjonen er alvorlig nedsatt, kan en levertransplantasjon være påkrevd.

Under levertransplantasjonen vil den syke leveren fjernes og erstattes med en passende, frisk lever fra en avdød donor.

Periodiske blodprøver brukes til å vurdere hvor godt den nye leveren fungerer. Som ved enhver organtransplantasjon, må en person som har fått en ny lever, ha livslang medikamentell behandling for å undertrykke kroppens immunrespons. Det vil forhindre at kroppens immunsystem forkaster den transplanterte leveren.

En levertransplantasjon er en stor operasjon med mange mulige komplikasjoner. Hovedproblemet er nok likevel at tilgangen på donor-lever er liten, og at mange som kunne trenge en ny lever, ikke får dette tilbudet.

Vil du vite mer?