Video

Lyskebrokk, inguinalhernie

Et brokk er en hevelse eller utbukning av et organ gjennom en indre åpning i bukveggen. Et lyskebrokk (inguinalhernie) er lokalisert i lysken der en del av tarmen presses ut gjennom en rift i bukmuskulaturen i lyskekanalen, som er en indre åpning i bukveggen i nedre del av buken.

En lyskebrokkoperasjon kan utføres som dagkirurgi uten behov for innleggelse i sykehus. Det lages et lite snitt i lysken og tarmsegmentet som presser seg ut i brokket, skyves inn i bukhulen. Magemuskulaturen syes så sammen for å lukke brokket. I noen tilfeller opereres det inn et nett for å styrke bukveggen.

Lyskebrokk er vanlig blant barn og viser seg ofte før barnet er 1 år. Hos voksne er årsaken til lyskebrokk ofte ukjent, men man antar som regel at det skyldes at man har løftet på seg brokket.

Vil du vite mer?