Video

Skrumplever, levercirrhose

Leveren er et organ som befinner seg øverst i magen på høyre side. Den er en del av fordøyelsessystemet. Leveren utfører en rekke livsnødvendige oppgaver: Den bidrar i nedbrytningen av føden, produserer proteiner, lagrer sukker eller glykogen, og den deltar i kontrollen av kroppens nivå av hormoner, blodsukker, kolesterol og væske. Leveren filtrerer vekk uønskede stoffer fra blodet og bidrar i kroppens kamp mot infeksjoner.

Cirrhose eller skrumplever er en kronisk, tiltakende leversykdom som hindrer leveren i å fungere normalt. Denne sykdommen skyldes oftest kronisk alkoholmisbruk, men den kan også i noen tilfeller oppstå som følge av infeksjon i leveren, hepatitt, og andre sykdommer.

Leverskader som følge av alkoholisme eller sykdom medfører dannelse av arrvev inne i levervevet. Arrvev hindrer blodstrømmen gjennom leveren, noe som gjør at leveren ikke vil fungere som normalt. Hvis den underliggende årsaken til cirrhosen vedvarer, for eksempel at en person med alkoholproblemer fortsetter å drikke, så vil omfanget av cirrhosen øke og leverfunksjonen blir stadig dårligere. Selv om årsaken til cirrhosen korrigeres, så kan ikke den allerede oppståtte skaden repareres eller reverseres.

Vil du vite mer?