Video

Spiserørskreft

Mat og væske passerer fra munnen til magesekken gjennom et muskulært rør, spiserøret (øsofagus). Noen ganger oppstår kreftforandringer i celler i spiserøret. Når cellene i spiserøret deler seg helt uten kontroll, kalles det spiserørskreft. Det skilles mellom to typer spiserørskreft: Plateepitelkreft og adenokarsinom.

Den innvendige overflaten av spiserøret består av flate, tynne celler som kalles plateepitelceller. Plateepitelkreft oppstår i øvre og midtre del av spiserøret.

I tillegg til plateepitelceller inneholder spiserøret kjertelceller. Kjertelcellene lager og frigjør slim og andre væsker som hjelper til med fordøyelsen. Hvis magesyre skyller opp i nedre del av spiserøret, kan syren irritere kjertelcellene slik at de endres. Slike endringer kan føre til kreft i kjertelcellene, kalt adenokarsinom.

Symptomer på spiserørskreft er svelgevansker, betydelig vekttap, smerte i halsen, ryggen eller bak brystbeinet, brekninger eller heshet. Spiserørskreft kan spre seg (metastasere) til andre organer i kroppen.

Kirurgi er den vanligste behandlingen for begge typer spiserørskreft. Stråleterapi og kjemoterapi kan også bli brukt. Nye behandlingstyper, som laserbehandling og fotodynamisk behandling, kan bli brukt til å lindre symptomer.

Vil du vite mer?