Video

Penisimplantat

For å oppnå ereksjon må beskjeder fra hjernen og andre føleorganer stimulere arteriene i penis til å utvide seg. Det fører til at økt mengde blod flyter inn i tre rom med svampliknende (spongiøst) vev i penis.

Ettersom arteriene forsyner corpus spongiosum og de to større søylene corpus cavernosa med blod, vil penis vokse og bli stiv. Trykk fra det blodfylte vevet vil klemme mot venene og på den måten stenge blodet inne i penis inntil klimaks er nådd eller stimulus fortaper seg.

Impotens, eller manglende evne til å oppnå eller opprettholde en ereksjon, kan skyldes en forstyrrelse på et eller annet nivå i denne prosessen. Flere typer penisimplantater finnes for å lage kunstig ereksjon. To vanlige typer implantater er en semi-rigid tilpassbar stav og et oppblåsbart implantat.

Den semi-rigide tilpassbare staven er vanligvis laget av plastikk med en kjerne av bøyelig streng. Disse stavene kan derfor bøyes ned for å skjule penis under klærne eller heves for å danne en kunstig ereksjon. Det oppblåsbare implantatet er mer komplekst og involverer flere deler: et reservoir for væske som implanteres i bukhulen, et pumpesystem som er lokalisert i pungen nær testiklene og to oppblåsbare sylindre.

For å oppnå ereksjon må pumpen i pungen presses gjentatte ganger for å presse væske inn i penissylindrene. Når ereksjonen ikke ønskes lengre, trykkes det på en bryter på siden av pumpen og sylindrene tømmes for væske som renner tilbake til reservoiret i bukhulen. Personer som overveier å anskaffe seg slike implantater, bør snakke med legen sin om mulige risikoer og komplikasjoner.

Vil du vite mer?