Video

Antihistaminer

Allergi inntreffer når kroppen reagerer mot stoffer som den oppfatter som skadelige. Slike stoffer som trepollen eller støvmidd, kalles allergener. Etter førstegangs eksponering for et allergen, vil hvite blodceller produsere antistoffer som forbereder immunsystemet på neste møte med det samme allergenet. Antistoffer knytter seg selv til mastceller – spesialceller som finnes i vevet i luftveiene og i fordøyelseskanalen.

Senere eksponering overfor selv små mengder allergen får mastcellene til å frigjøre histamin. Når histamin frigjøres, fester det seg til reseptorer på nærliggende celler. Disse reseptorene interagerer med andre stoffer i kroppen og får nærliggende blodkar til å hovne opp og skille ut ekstra mengde væske – noe som gir symptomer som nysing, rennende nese og tårefylte øyne.

Antihistaminer er medikamenter som kan beskytte celler mot noen av de allergiske effektene forårsaket av histamin. Ved å knytte seg selv til reseptorene, vil disse medikamentene forhindre at cellereseptorer binder seg til histamin. Dette hindrer at histamin forårsaker kjemiske reaksjoner i de cellene som lager allergisymptomer.

Vil du vite mer?