Video

Stoffskiftemedisiner

Skjoldkjertelen, tyreoidea, er en sommerfugl-formet kjertel som befinner seg foran på halsen. Inne i skjoldkjertelen er det millioner av follikler, små ansamlinger av celler. Disse folliklene produserer hormoner som brukes av alle kroppens celler.

Inne i follikelen binder proteinet thyroglobulin seg til jod. Når det skjer, spaltes thyroglobulin og det dannes hormoner. Hypotyreose, eller lavt stoffskifte, er en tilstand der skjoldkjertelen ikke klarer å produsere tilstrekkelige mengder av hormoner som er nødvendige for normal cellefunksjon. Hypertyreose er en sykdom der skjoldkjertelen produserer for mye hormoner. Denne ubalansen i hormonproduksjonen kan føre til symptomer fra mange organsystemer og som kan variere fra milde til alvorlige.

Lavt stoffskifte foreligger når det ikke er nok thyroglobulin-proteiner til å binde seg til jod, noe som reduserer mengden hormoner som produseres. Kunstig fremstilte hormoner brukes til å behandle pasienter med lavt stoffskifte for å heve hormonnivået i kroppen til normalt nivå.

Høyt stoffskifte foreligger når det er for mye thyroglobulin-proteiner som binder seg til jod, noe som øker produksjonen av hormoner. Høyt stoffskifte behandles med medikamenter som binder seg til jod og som delvis blokkerer produksjonen av hormoner og dermed bringer hormonnivået ned på normale verdier.

Vil du vite mer?