Video

Anabole androgene steroider - animasjon

Effekten av ekstra tilførsel av anabole steroider (doping)

På grunn av den betydelige effekten testosteron har på kroppsmuskulaturen, blir kunstig fremstilte testosteronliknende produkter – syntetiske anabole androgene steroider (AAS) eller androgener – misbrukt av idrettsutøvere. Anabole androgene steroider (AAS) brukes for å bli sterkere, forbedre idrettsprestasjoner og få et mer maskulint utseende. De kan tas som tabletter, muskulære injeksjoner, plaster eller som gel som påsmøres huden. Disse hormonene er så fettløselige at de lett trenger gjennom intakt hud og over i blodbanen. Derved kan testosteron tilføres som gel eller plaster.

På musklene

Tilførselen av anabole steroider øker:

 • Muskelstørrelse/-styrke
 • Utholdenhet – reduserer nedbrytingen av muskelvev under langvarige idrettsøvelser
 • Reduserer mengden kroppsfett (underhudsfett; mer markert muskulatur)

Når man trener styrke blir man sterkere fordi musklene gradvis tilpasser seg den økte belastningen. Ved bruk av anabole steroider kombinert med trening skjer denne tilpasningen raskere og i større grad. Man blir altså både større og sterkere raskere ved bruk av anabole steroider, enn ved trening alene.

Se også animasjon om hormonsystemet.

Effekter på testikkelfunksjonen

Tilførsel av testosteron utenfra svekker funksjonen til testiklene ved at de nærmest går inn i en dvaletilstand der testosteronproduksjonen helt eller delvis opphører (testikkelsvikt). Dette kan også påvirke reguleringen av andre hormoner. Når testosteron tilføres utenfra, vil kroppen prøve å opprettholde et normalt hormonnivå, og via ”feedback”-systemet fører det til at egenproduksjonen av testosteron går ned som et resultat av den ekstra tilførselen. Dette svekker produksjonen av sædceller i betydelig grad, og kan gi sterilitet (infertilitet) som i enkelte tilfeller kan bli langvarig (år), og noen ganger permanent.

Lav eller fraværende egenproduksjonen av testosteron fører til impotens, slapphet, humørsvingninger, depresjon og søvnvansker. Det kan også oppstå abstinenssymptomer hvis tilførselen har vart over tid, og det kan derfor være ekstremt vanskelig å komme ut av et slikt misbruk uten å få adekvat faglig bistand og oppfølging av leger/helsepersonell som er spesialisert på dette feltet. Beklageligvis er dette tilbudet foreløpig ikke utbygd på en slik måte at det kan hjelpe misbrukere i særlig grad.

På andre vev og organer

Bruk av syntetiske anabole steroider påvirker en lang rekke andre vev og organer i kroppen. Det kan medføre:

 • Kviser
 • Ugunstig kolesterolprofil (økt LDL og lav HDL) og økt risiko for hjertekarsykdom
 • Nedsatt sædproduksjon og sterilitet
 • Hårtap/skallethet
 • Brystutvikling hos menn (gynekomasti)
 • Vekst av klitoris, økt kroppsbehåring/skjeggvekst, økt risiko for skallethet, dypere stemme, opphør av menstruasjon og økt muskelmasse hos kvinner
 • Stans i skjelettveksten hos ungdommer med kortvoksthet som følge
 • Økt vekst i prostata og økt risiko for prostatakreft

Særlig betenkelig er de skadene ekstra tilførsel av testosteron kan ha på kolesterol og dermed hjerte-karsystemet, noe som fører til betydelig økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, også hos unge mennesker.

Testosterontilskudd påvirker mange organer

Denne kompleksiteten i hormonsystemet gjør at det å tilføre et hormonpreparat som testosteron for å oppnå èn bestemt effekt, ikke er mulig fordi de fleste hormoner regulerer en rekke prosesser i kroppen.

Denne presentasjonen er utviklet i samarbeid med Antidoping Norge.

Vil du vite mer?