Video

Avstivning av ryggen, spinal fusjon

Mellomvirvelskivene fungerer som støtdempere for ryggen. Noen ganger kan disse skivene slites, bli tynne eller de sprekker og det oppstår et prolaps. Når det skjer, vil trykket fra de to ryggvirvlene som kommer i kontakt med hverandre, kunne klemme mot nerver i ryggen, noe som kan gi svært plagsomme ryggsmerter. I alvorlige tilfeller krever reparasjon av en slik tilstand en spinal fusjon. Det innebærer at det gjøres en benvevstransplantasjon, som krever fjerning av den skadete skiven og erstatning med ben.

Den vanligste metoden for å hente benvev til transplantasjonen, er å ta det fra pasientens egen kropp, for eksempel fra hoftekammen. Det nye benet settes inn mellom ryggvirvlene der mellomvirvelskiven har blitt fjernet. Spesialiserte celler kalt osteocytter i benet hjelper til å smelte sammen virvelen og det nye benvevet. Noen ganger opereres det inn en stav festet til ryggsøylen på det stedet transplantasjonen gjøres, for å sikre stabilitet i ryggen mens den tilheler.